ระบบคำนวณวิธีใช้ยาwarfarin

โรงพยาบาลซำสูง

ระบุขนาดยาเป็น mg ต่อ สัปดาห์

 

INR
Action
<1.5 increase 10 - 20%
1.5 - 1.9 increase 5 - 10%
2.0 - 3.0 continue some dose
3.1 - 3.9 decrease 5 - 10%
4.0 - 4.9 hold 1 day + decrease 10%
5.0 - 8.9 hold 2 day + Vit K 1-2.5 mg PO + decrease 20%
ตั้งแต่ 9 ขึ้นไป hold 2 day + Vit K 1-2.5 mg PO
Major bleeding (any INR) hold drug + Vit K 10 mg IV + FFP + repeat INR g 12 h

 

 

ตารางขนาดยา warfarin