ขอความร่วมมือผู้มารับบริการ ได้โปรดเตรียม "ถุงใส่ยา" กลับบ้านมาด้วยทุกครั้ง ขอขอบคุณ (ตามนโยบายลดใช้ถุงพลาสติก ***กระทรวงสาธารณสุข***)